Arhiv za September, 2017

Samozaposleni invalid… Kako?

Ponedeljek, September 11th, 2017

Na blogu nisem pisal že sto let, pa sem bil primoran napisati še en članek na temo samozaposlenih invalidov, ker dobivam e-maile z raznimi vprašanji, a vsem moram skoraj enako odgovoriti. Saj je lepo da čoveku pomagaš… Ampak sedaj sem se odločil da bom podal vse informacije na enem mestu :) Podrobnosti glede nekaterih zadev ne bom podajal, saj je članek namenjen zgolj tistim ki so že invalidi in ne pa tistim ki mislijo to postati. Saj dokler ZPIZ ne reče zadnje besede, se ni treba obremenjevati s temi rečmi. Za to vas vljudno prosim, če še niste invalid in mislite da boste poslali, preberite članek, vendar vas prosim da me ne  sprašujete podrobnosti ki vam niso jasne. Če pa ste že invalid in vas kaj zanima kar članek ni omenil, pa kamot vprašajte:)

Naj še pripomnim, da ne svetujem, kaj bi bilo za vas najboljše, kaj naj naredite itd… Jaz povem kako je in to je to. Vsak si mora potem pri sebi prekalkulirat kaj bo naredil s temi informacijami. Nobeden pa ni nezmotljiv, za to, vse informacije ki jih podam, preverite na:

FURS-u

Zavodu za zaposlovanje

VEM-točki

Invalidskemu skladu

Invalidi so razvrčeni v več kategrij:

I. kategorijo

II. kategorijo

III. kategorijo

Ne glede v katero kategorijo te ZPIZ razvsti, si invalid. Vsi invalidi po teh kategorijah, razen invalidi ki so upokojeni 100% seveda, se lahko samozaposlijo, kot sem se jaz. Odvisno je samo, za koliko ur si invalidsko upokojen.

PRIMER 1:

Invalid, upokojen za 4 ure:

-priskrbel si je dogitalno potrdilo SIGENCA, katerega je dobil brezplačno na upravni enoti

-na ZPIZ poda vlogo za oddobritev, da lahko opravlja delo ki ga želi opravljati kot SP. V vlogi napiše katero delo bi opravljal in opis dela. Ko dobi oddobritev, lahko odpre SP

-na VEM točki odpre SP, po potrebi pa se zavaruje na enoti zavoda za zdravstveno zavarovanje, če mu tega ne morejo urediti na VEM točki. S sabo ima odločbo o invalidnosti in oddobritev ZPIZ-a da lahko opravlja delo, katerega želi opravljati.

-Pripada mu nagrada za preseganje kvote (ko odpreš SP, moraš podati vlogo za nagrado na Invalidski sklad http://www.jpi-sklad.si/skladi/invalidski-sklad/ preko e-poslovanja.  NJihova odločba velja 12 mesecev, na to jo je treba podaljšati. Vsak mesec je treba preko e-poslovanja podati zahtevek za izplačilo nagrade)

-Oproščen je plačila prispevkov PIZ (ko odpreš SP, moraš oddati vlogo za oprostitev plačila PIZ, na http://www.jpi-sklad.si/skladi/invalidski-sklad/  preko e-poslovanja. Njihova odločba velja ves čas samozaposlitve )

-Za prijavo v e-poslovanje potrebuje nameščeno digitalno potrdilo in brskalnik internet explorer. V firefoxu in cromu mu namreč ne noče odpreti strani.

-Delovna doba mu teče za polni delovni čas

-4 ure je upokojen, za to plača samo polovico prispevkov (polovico prospevkov za zdravstvo, polovico prospevkov za PIZ, itd.. skratka pogledaš si koliko plača običajen-zdrav SP-jevc in te prispevke daš na pol)

-prispevkov PIZ ne plača, ampak jih obračuna. Znesek za PIZ ki ga obračuna in ne plača, je njegov dohodek Kaj in kako knjižit, ve njegova računovodja.

-nagrada za preseganje kvote gre tudi v dohodek podjetja

-nagrado za preseganje kvote lahko porabi kot želi, vendar mora mesečno preko e-poslovanja (https://www.svzinet.si/SVZINetLogin/Login.aspx) poročati o prejeti nagradi za preseganje kvote in višino oproščenih prospevkov za PIZ

-preden se samozaposli, je moral podati na ZPIZ vlogo, v kateri jih je vprašal, če lahko opravlja delo, ki ga želi opravljati, ker ima omejitve

-pred samozaposlitvijo, bi se lahko prijavil za prejem subvencije za samozaposlitev. Preveril je na strani zavoda za zaposlovanje, če je aktualna tovrstna subvencija. Ker je ni bilo, je ni mogel dobiti.

-Njegov prijatelj je že 10 let samozaposlen invalid, vendar nima pojma o trenutni zakonodaji. Za to mora sam poiskati trenutne ugodnosti (subvencija za samozaposlotev, oproščeni prispevki…) za nove samozaposlene osebe. To preveri na strani RURS-a in na strani zavoda za zaposlovanje. Če mu kaj ni popolnoma jasno, jih pokliče ali pa se osebno odpravi v najbljižji urad z vprašanji, ki ga zanimajo. Včasih je zanj bolje, da ima vse črno na belem, za to pošlje jasno zastavljeno vprašanje po elektronski pošti, odgovor pa dobi po elektronski pošti. Vprašanje in odgovor si stiska na list in vloži v mapo. Nikoli se ne ve-čez eno leto človek pozabi, kako se je glasil odgovor.

-nadomestilo za invalidnost so mu ponovno izračunalni. Prejemal ga bo, ker je samozaposlen za 4 ure, 4 ure pa je invalid. Od tega namostila mu bodo vsak mesec odtegnili dohodnino, saj je samozaposlen. Vendar bo to dohodnino dobil nazaj, če ne bo presegel zneska za obdavčitev.

-na koncu leta lahko uveljavlja olajšavo za zavezanca invalida, če ne zaposluje oseb

Toliko na kratko :)

Še odgovor 1 na vprašanje, ki sem ga podal, kakšen je postopek odprtja SP, če si invalid:

Najprej pošljete dopis na ZPIZ, da bi radi oprli SP in v tem dopisu napišete kakšno delo bi želeli opravljati z opisom dela. Prosite jih da vam opotrdijo, da lahko tako delo opravljate. Ko boste dobili pozitiven odgovor iz ZPIZ-a, greste na VEM točko in odprete SP. Iz VEM točke vas bodo lahko poslali na ZZZS, da si tam uredite zdravstveno zavarovanje. Najboljše je, da imate papirje (odločba o invalidnosti, oddobritev ZPIZ-a za opravljnanje dela..) s sabo, da bodo vedeli, pod kakšno zavarovanje vas morajo zavarovati. Ko boste uspešno odprli SP, greste na spletno stran https://www.svzinet.si/SVZINetLogin/Login.aspx in se prijavite z digitalnim potrdilom. Preko te strani lahko oddate vlogo za oprostitev plačila PIZ in vlogo za nagrrado za preseganje kvote. Pozabil sem že kako sem pridobil dostop do strani https://www.svzinet.si/SVZINetLogin/Login.aspx, za to glede problemov z dostopom kontaktirate INVALIDSKI SKLAD:

Na to vam bodo verjetno ponovno izračunali višino invalidskega nadomestila , ki ga boste prejemali ko boste imeli odprt sp. V zvezi s tem, kontaktirate ZPIZ. Od nadomestila bodo vsak mesec odtegnili dohodnino, ki pa jo na to drugo leto dobite nazaj, če ne boste presegli zneska za obdavčitev.
To je to. Vse ostalo, kot da bi odpirali običajen SP (trr, računovodstvo ipd…)
LP
  • Share/Bookmark